Top

CÉLKITŰZÉSEK

Azon ismeretek, szakmai és készségek kompetenciák meghatározása amelyek szükségesek az európai zöld vállalkozások mentorok általi hatékony támogatásához a szakmai továbbképzési programok megvalósításán keresztül.

 A zöld vállalkozások mentorai számára az átláthatóság és a mozgási lehetőségek növelése a képesítések ECVET eszközökön és módszereken alapuló érvényesítésén és elismerésén keresztül.

Innovatív tartalmak és módszerek kialakítása a zöld vállalkozások szakmai továbbképzéseken keresztüli támogatására.

A szakmai továbbképzési központokban, közszférában és a gazdasági területeken dolgozó mentorok képzése és felkészítése olyan új pedagógiai módszerek és gyakorlati eszközök alkalmazására, melyek a munkanélküliek, a nők és a fiatalok zöld vállalkozóvá válását segítik elő.

 A mentorok, VET-szolgáltatók és már érintettek számára a projekt által létrehozott innovatív VET-termékekhez való hozzáférés elősegítése.

Célközönség

A VET-központokban, a különböző gazdasági területeken és a magán- illetve közintézményekben dolgozó mentorok és coach-ok, akik a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtanak vállalkozási képességek fejlesztését és/vagy elhelyezkedési lehetőségek biztosítását célzó szolgáltatásokat. Továbbá azon érdekelt felek és politikai szereplők, akik helyi, regionális, nemzeti és európai szinten aktív szerepet vállalnak a vállalkozásokkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos területeken.

Kedvezményezettek

Zöld vállalkozók, illetve azon munkanélküliek, nők és fiatalok, akik nyitottak a vállalkozóvá válásra.

Skip to toolbar